Zákaznícka linka: +421 905 904 533

Publikované 30. apríla 2019

Každý účet je možné pomenovať, aby bol ľahšie dohľadateľný. Otvoreným účtom je v názve automaticky priradené číslo stolu, ku ktorému patria, názov je však možné kedykoľvek zmeniť.