Zákaznícka linka: +421 905 904 533

Publikované 30. apríla 2019

Po uzavretí smeny ihneď uvidíte, aký ste dosiahli obrat a akým spôsobom boli tržby uhradené. Ľahko si tak skontrolujete objem tržieb v hotovosti oproti skutočnému fyzickému stavu.