Zákaznícka linka: +421 905 904 533

Publikované 12. mája 2019

V Papayi sa staráme o bezpečnosť dát našich klientov. Preto sú všetky dáta počas prenosu cez sieť kryptované SSL šifrou a takisto sú kryptované na cloduvom úložisku.