Zákaznícka linka: +421 905 904 533

Publikované 12. mája 2019

V tomto newslettri sa dočítate:
1. Čo je nové v rámci ekasa?
2. Aké sú možnosti prechodu na eKasa?
3. Ako bude prebiehať prechod na eKasa?
4. Naše odporúčania k eKasa.

Vážení partneri, tak, ako sme vás informovali v newslettri počas februára ohľadom témy eKasa, dnes máme pre vás ďalšie, nové informácie.

ČO JE NOVÉ V RÁMCI EKASA?
Platnosť zákona ktorý uvádza do života projekt eKasa je platný a funkčný od 1.4.2019., teda len pár dní. Finančná správa neustúpili s dátumom začiatku platnosti zákonu a teda vzniká mierna neorganizácia komunikácie zo strany finančnej správy a tiež nás, výrobcov a predajcov pokladničných zariadení. 
Dôvodom je hlavne fakt, že ku dnešnému dňu nebolo schválené (zcertifikované) žiadne riešenie, ktoré by bolo použiteľné na plnohodnotné fungovanie s pokladničnými systémami, alebo by bolo použiteľné ako výmena starších fiškálnych tlačiarni, ktoré nie su podporované. Informácie od výrobcov zatiaľ smerujú ku dátumu 15.5., kedy začnú distriúovať nové fiškálne tlačiarne.
Práve z dôvodu komplikovaného prechodu sme sa rozhodli, že aj my budeme certifikovať vlastný typ tlačiarne – s programovaním aplikácie na tlačiareň a vývojom riešenia sme začali pred niekoľkými mesiacmi, aktuálne dokončujeme prvé riešenie. Budeme vás o postupe informovať.

DÔLEŽITÉ:Softvérovú úpravu na ekasu budeme realizovať najskôr od 15.5. 

DÔVOD: Zariadenia od výrobcov stále neboli certifikované – v prípade, keď budú zariadenia certifikované finančnou správou, z našej strany budeme môcť až následne začať s prácou na integrácii komunikácie medzi tlačiarňami a Papayou. Následne budeme vedieť informovať, ktoré tlačiarne podporujeme. 

K tejto téme budeme zasielať ešte zvlášť email s postupom ako bude prebiehať update. 

AKÉ SÚ MOŽNOSTI PRECHODU NA EKASA?
Dnes su v zásade možné dva spôsoby prechodu na eKasu:
– upraviť aktuálnu pokladňu (upgrade balík stojí rôzne, najčastejšie od 220€ s prácou, avšak ostáva nutnosť spoplatnených servisných prehliadok každý rok), 
– kúpa nového zariadenia, na ktorom pracujeme a bude pravdepodobne dostupné v polovici mája (odhadovaná cena pre aktuálnych klientov 120€, bez nutnosti servisných ročných servisných prehliadok).

O dostupnosti zakúpenia riešnia ktoré pre vás pripravujeme budeme ešte samostatne informovať s možnosťou rezervácie zariadenia.

AKO BUDE PREBIEHAŤ PRECHOD NA EKASU?
Ako sme už spomínali, prechod na ekasu budeme realizovať pravdepodobne od 15.5. (záleží od certifikácie zariadení od výrobcov a certifikácie nášho zariadenia). Od tohto dátumu budeme inštalovať nové tlačiarne a tiež bude dostupná aktualizácia systému na upravené pokladne (elcom, pegas, varos). 

Prechod na eKasa pozostáva zo štyroch krokov:
1. Odhlásenie pokladne na daňovom úrade,
2. upgrade pokladne/kúpa riešenia Papaya POS,
3. inštalácia pokladne, update softvéru PapayaPOS, 
4. aktivácia vášho konta voči portálu finančnej správy.

Krok 3. a krok 4. vieme ralizovať na diaľku (cez aplikáciu QuickSupport/Teamviewer), alebo osobne – podľa dohoty.

NAJLACNEJŠIE RIEŠENIE:PLÁNOVANÉ SPUSTENIE PREDPLATNÉHO NA RIEŠENIE EKASA 

PREDPLATNÉ NA ZAKÚPENIE RIEŠENIA VYTVORENÉHO NAŠOU FIRMOU BUDEME SPÚŠŤAŤ OD 1.5., KEDY BUDEME KAŽDÉHO KLIENTA OSOBITNE KONTAKTOVAŤ.

DÔLEŽITÉ DÁTUMY:
Od 1. 4. 2019 – počiatočný termín pre novo-začínajúcich podnikateľov a voliteľný pre existujúcich podnikateľov: od tohto momentu je možné začať používať online registračnú pokladnicu. (aktuálne nie je dostupné žiadne použiteľné riešenie)
Od 15. 5. 2019 – plánované nasadzovanie aktualizácie Papaya POS (softvérové aj hardvérové).
Od 1. 7. 2019 – povinný prechod na online registračnú pokladnicu pre všetky podnikateľské subjekty: prijaté tržby už nebude možné evidovať na doterajšej ERP. 

Z tohto vyplýva, že čas na aktualizáciu vášho pokladničného systému máte do 30.6.2019. V PRIEBEHU MESIACA APRÍL A MÁJ VÁS BUDEME INFORMOVAŤ NEWSLETTEROM OHĽADOM MOŽNOSTI REZERVÁCIE RIEŠENIA EKASA PAPAYAPOS, AKO BUDE PREBIEHAŤ PRECHOD S PODROBNÝM NÁVODOM A POD. 

Ďakujeme, Tím Papaya POS